“Yaradılanı severiz yaradandan ötürü” sözü, hayatın her alanında bizim rehberimizdir”


III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,kadının, ailenin hem ayrılmaz bir parçası, hem de lokomotifi olduğunu belirterek, “Yaradılanı severiz yaradandan ötürü” sözü, hayatın her alanında bizim rehberimizdir. İnsan olarak, cinsiyetimizden bağımsız sorumluluklarımız vardır” dedi.

III. Kadın ve Adalet Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadının, ailenin hem ayrılmaz bir parçası, hem de lokomotifi olduğunu belirterek, “Bizim inancımızda ve kültürümüzde aile, kadınla erkeğin ortak sorumluluğunda teşekkül eden ve yaşayan hayati bir müessesedir. Öyle sanıldığı gibi ailede sadece ev işlerinin kadına, geçim işlerinin erkeğe yüklenmesi gibi kati bir ayrım da söz konusu değildir. Şartlara bağlı olarak, kadın ve erkek, aile içindeki görev bölümüne katkıda bulunurlar” dedi.

Aile kurumunun güçlü olmadığı bir toplumun geleceği, kadın için de, erkek için de aynı derecede karanlık olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizim medeniyetimizde eşlerin birbirine, Rabbimizin emri üzere rahmet, sevgi, saygı, muhabbet nazarıyla bakma mecburiyeti vardır. Dikkat ederseniz bu yaklaşım, iki taraflı bir ilişki biçimini tarif eder. Yunus Emre’nin “Yaradılanı severiz yaradandan ötürü” sözü, hayatın her alanında bizim rehberimizdir. İnsan olarak, cinsiyetimizden bağımsız sorumluluklarımız vardır. Bunun yanında, erkek ve kadın olarak sahip olduğumuz özelliklere göre da ayrıca mesuliyetlerimiz bulunuyor. Yaradılıştan beri var olan bu hakikatlere rağmen, kadını ve erkeği ısrarla, insan sıfatının üstünde ve ötesinde haklara, yükümlülüklere tabi tutma gayretleri sonradan ortaya çıkmıştır.

Her insanı, cinsiyetinden rengine kadar tüm farklılıklarının ötesinde, Allah’ın yarattığı bir varlık olarak gören bir inancın mensupları olarak, kadına ayrımcılık yapmamız zaten mümkün değildir. Çünkü fıtratın gereği, tüm yaradılanlara aynı gözle bakmaktır.”

Batı, referansımız olamaz!..

Bizim kültür köklerimizde de cinsiyet ayrımcılığı almadığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Batı ülkelerindeki insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hatta hayvan hakları konusundaki büyük tartışmaların gerisinde, yaşanmış çok büyük acılar, ihlaller, istismarlar vardır. Kırılma keskin olunca, tartışmalar ve bu doğrultuda atılan adımlar da aynı şekilde büyük oluyor. Bizim tarihimizde, hamdolsun böyle acı kırılmalar bulamazsınız. İnancımız da, kültürümüz de buna izin vermez.

Cenneti annelerin ayakları altına seren, kadına “sultan” benzetmesi yapan, onlara güler yüz göstermeyi, şakalaşmayı, yumuşak olmayı, iyi davranmayı tavsiye eden bir medeniyetin böyle bir referansı olamaz. Biz kendi meselelerimizi, kendi eksiklerimizi, kendi hatalarımızı kendi gerçeklerimiz içinde tartışarak doğruyu bulacağız.”


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

two × 5 =